Fundacja

 

Fundacja im. Karola Olgierda Borchardta została złożona w 2011 roku z inicjatywy żeglarzy i spadkobierców Kapitana Borcharda. Jej nadrzędnym celem jest rozwój i popularyzacja żeglarstwa, a także upowszechnianie kultury i tradycji morskiej.

Obok propagowania wiedzy o życiu i pracy K. O. Borchardta oraz edukacji z zakresu polskiej historii, kultury i tradycji morskiej Fundacja w swoim działaniu skupia się na promocji żeglarstwa jako sposobu na kształtowanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności, przydatnych w codziennym życiu. Obcowanie z morzem to nie tylko wspaniała przygoda, ale przede wszystkim wyjątkowe doświadczenie, wzmacniające pewność siebie, uczące odpowiedzialności i tolerancji oraz podejmowania świadomego ryzyka.

W ramach swoich Działań Fundacja organizuje warsztaty, konferencje, szkolenia oraz konkursy propagujące polską marynistykę i wychowanie morskie. Prowadzi kursy żeglarskie i rejsy szkoleniowe, których celem jest motywacja młodzieży do podejmowania nowych wyzwań, zdobywania ciekawych doświadczeń i rozwoju własnej przedsiębiorczości. W ramach wspierania dzieci i młodzieży Fundacja przyznaje nagrody oraz dofinansowuje koszt udziału w rejsach i obozach żeglarskich. Poprzez żeglarstwo podejmuje również działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Od 2014 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Zapraszamy do wsparcia jej działań poprzez przekazanie 1% podatku na cele statutowe.

KRS: 0000410910

Konto Fundacji :
Santander Bank Polska S.A.
67 1090 1841 0000 0001 1849 7070