Rejs stażowy


Rejs stażowy: Zdobądź staż morski na pokładzie Kapitana Borchardta

rejst stażowy

Rejsy stażowe mają za zadanie umożliwić adeptom sztuki żeglarskiej zdobycie stażu morskiego wymaganego do uzyskania stopni żeglarskich. Potwierdzeniem zdobycia stażu morskiego w określonych warunkach – rejs zatokowy, rejs pełnomorski, rejs pływowy – jest opinia, którą kapitan jachtu wystawia po zakończeniu rejsu. Co ważne, taką opinię można uzyskać na każdym rejsie morskim, nawet jeśli nie jest to rejs stażowy. Dedykowany rejs stażowy umożliwia zdobycie większej liczby godzin i bogatszego wachlarza doświadczenia na morzu. 

Rejsy stażowe na pokładzie Kapitana Borchardta wpisują się w prawdziwą edukację morską, którą realizujemy zgodnie z ideą Sail Training. Naszym Załogantom stwarzamy warunki do zdobywania ważnych na morzu umiejętności, przede wszystkim w ramach współpracy w zróżnicowanych zespołach.

Rejs stażowy na pływach

Edukacja morska realizowana na pokładzie Kapitana Borchardta stwarza dogodne warunki do uzyskania stażu morskiego na wodach pływowych. Każdy rejs pływowy planujemy w taki sposób, aby Załoga mogła zdobyć jak najwięcej doświadczeń, które w późniejszym czasie owocować będą pewną i bezpieczną nawigacją, a co najważniejsze otwartością na nowe kierunki żeglarskie.

Osoby zainteresowane zdobywaniem stażu morskiego na pokładzie Kapitana Borchardta zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z harmonogramem rejsów. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Organizujemy rejsy stażowe dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.