Trasa: Odwiedzamy łotewską Rygę.
Termin: 09.09.2019 - 15.09.2019