Fundacja
25
Mar

115 rocznica urodzin Karola Olgierda Borchardta.

"... jak to dobrze, że znowu żyje Twoje imię na oceanach..."

                     undefined

25 marca 1905 r. to dzień urodzin Karola Olgierda Borchardta – kapitana żeglugi wielkiej, patrioty, nauczyciela i wychowawcy kilku pokoleń marynarzy, pisarza. Autora wspaniałych opowieści o morzu i ludziach morza, które w wyjątkowy sposób ukazują początki Polski jako kraju morskiego – narodziny polskiej floty oraz polskiego szkolnictwa morskiego.

 undefined

Kim tak naprawdę był patron naszej Fundacji?  Według  wielu ludzi znających go osobiście był człowiekiem niezwykłym - biegle posługiwał się pięcioma językami, zajmował się literaturą, malarstwem i rzeźbą, zgłębił tajniki jogi. Przez lata był wykładowcą astronawigacji, nawigacji, oceanografii i wiedzy okrętowej w Szkole Morskiej. Jednak najważniejsze jest coś innego - Kapitan K.O. Borchardt był najbardziej prawym człowiekiem z prawych. Jego podejście do życia i do innych ludzi jest wzorem do naśladowania. Kapitan kochał morze, mówił o nim, że nie jest ani złe, ani groźne, jest po prostu wymagające. I to właśnie proste prawdy zrodzone na morzu ukształtowały jego prawy charakter i zasady, którymi kierował się w całym życiu – uczciwość, koleżeństwo, rzetelne wykonywanie obowiązków, ZNACZY PORZĄDNIE.                

               undefined                  undefined

Uważał też, że w życiu człowieka musi być potrójna jedność: myśli, słów i czynów. I taki był w życiu – prostolinijny, prawdomówny, pracowity.

Niektórzy oceniają, że największą jego zasługą była praca jako dydaktyka. Cechy osobiste, wybitny umysł, rozległość horyzontów a jednocześnie wielka łagodność i skromność pozwalają stawiać go za wzór postępowania i dlatego jeszcze dla wielu pokoleń stanowić będzie niekwestionowany autorytet zawodowy i moralny. Jego pasja nauczania i kształtowania młodego pokolenia, przekazywania mu tego, co w życiu wartościowe oraz pisanie pochłonęły go bez reszty, stały się sensem jego pracowitego życia, kiedy po powrocie do Polski otrzymał zakaz pływania. Budząc w młodych ludziach chęć przygody, ciekawość świata pokazywał im drogę rozwoju, dawał zachętę do nauki, pracy nad sobą i kształtowania własnego życia, aby – tak jak on sam – mogli zostać Kapitanem własnej duszy! W dzisiejszym tak trudnym dla młodzieży świecie bez wzorców, autorytetów, prawdziwych wartości, postać K.O. Borchardta jest wzorcem, który warto propagować.   

  undefined      undefined