Trasa: Bałtyk jesienią - nadal gwiżdże a my wracamy do Gdańska. Ryga - Kłajpeda - Gdańsk.
Termin: 18.10.2020 - 25.10.2020