Trasa: "...Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam..."
Termin: 06.06.2020 - 14.06.2020