Rejsy

"Mamy foka na raka"

Wyczarterowany
38
dni
do rozpoczęcia
19.09.2020 - 26.09.2020
7
dni
0

Szczegółowy opis rejsu

Fundacja Innowacyjność i Współdziałanie, współorganizator rejsu, nakreśliła jasne cele tego rejsu: "Celem rejsu jest urzeczywistnienie tradycyjnych, żeglarskich wartości: braterstwa, polegania na współtowarzyszach, wzajemnej pomocy, umiejętność szybkiego reagowania na przeciwności losu, zdyscyplinowania. Także radzenie sobie z codziennymi trudnościami, kłopotami. Wzmocnienie kondycji psychicznej i fizycznej żeglarzy z chorobami onkologicznymi. Pokazanie, że osoby, które przechodzą lub przeszły chorobę nowotworową potrafią korzystać i cieszyć się z życia, marzyć i realizować swe marzenia; pokazanie, że marzenia się spełniają i należy mieć optymistyczną wizję przyszłości. Pokazanie społeczeństwu solidarności i ofiarności środowiska żeglarskiego." - tak, właśnie takie możliwości daje rejs na żaglowcu, może pomóc obrać dobry kurs!

undefined< Wróć
Wyczarterowany