Credentials
06
Dec

AWF Poznań

Podziękowania od dr. Leszka Kostańskiego z Akademii Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu.